Medyanın Teknolojik Seyri

Medyanın Teknolojik Seyri

Haber toplama ve halkı bilgilendirme anlayışının neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu tarihi kalıntılardan ve arkeolojik eserlerden anlayabiliyoruz.

Ulusal Basının İşlevleri

Ulusal Basının İşlevleri

Ulusal basın, yaygın basın olarak da anılır. Yaygın basının amacı daha geniş kitlelere ulaşmaktır. Türkiye içi ve dışı dağıtımı yapılan basın olarak adlandırabiliriz.

Bu Müzede Basın Tarihine  Yolculuk Var

Bu Müzede Basın Tarihine Yolculuk Var

Gazetecilik teknolojisinin evrildiği dönemlerin gözlemlenebildiği İstanbul’daki Basın Müzesi’nde, tarihe ışık tutan eserler sergileniyor.

BASINDA OKUNMASI GEREKEN GÜZEL KONULAR