Dünya’da Çıkan İlk Gazete.!

Dünya’da Çıkan İlk Gazete.!

Dünyada ilk çıkan gazeteye ait bir belge Mısır’da bulunmuştur..

Bundan yaklaşık 3400 yıl önce Nil Nehri kıyılarında bulunan bir tablet dünyanın ilk gazetesi olarak nitelendirilmiştir. Mısırlılar, bu tabletlere önemli olayları yazmışlar ve bu tabletler elden ele dolaşmıştır.

Günlük gazetenin doğum yeri ise Avrupa’dır. Baskı alanındaki gelişmelerden sonra, artık mecmua ve gazete devri açılmış oluyordu. Matbaa ve gazetelere bazı iktidarlar tarafından her ne kadar şiddetli tepkide bulunuldu ise de, XVI. yüzyılda gazetenin ortaya çıkışı engellenememiştir. Bu gazeteler önceleri yıllık, altı aylık, haftalık olarak yayınlanırken sonunda günlük olarak yayınlanmaya başlandı.

Günlük gazete ilk olarak İngiltere’de 1702 yılında yayınlanmaya başlandı. Fransa’da 1631 yılında Teophraste Renaudot tarafından ”La Gazetta” adlı gazetenin yayınlanmasıyla birlikte gazetecilik mesleğine ilk adım atılmıştır. gazete adını taşıyan bir başka basın organı da ”Gazette de Lausanne” adıyla İsviçre’de yaşama geçmiştir.

Kimi kaynaklara göre de dünyada ilk gazete 1609 yılında Bremen yakınlarındaki Augusburd’da ”Avis Relation Oder Zeitung” adıyla yayınlanmıştır. Hollanda’da 1605’te ticari bültenden doğan ”Niuewe Tijdingen” i ilk gazete olarak değerlendiren kaynaklar da mevcuttur.
Dünyanın ilk gazetesi 1609 yılında Almanya’da yayınlanan “Avisa” adlı gazetedir. Aslında bir haberleşme aracı olarak gazetelerin tarihi MÖ 59 yılında Roma Senatosu tarafından, Roma halkını savaşlar veya siyasi gelişmelerden haberdar etmek amacıyla yayınlanan “Acta Diurna” ya veya Tang Hanedanlığı döneminde Çin’de yayınlanan saray genelgelerine kadar gider. Ancak, Avisa’yı tarihin ilkleri arasına sokan fark, günümüzdeki gazete tanımına uygun, yani “periyodik” olarak yayınlanan ilk gazete oluşudur.

Almanca yayınlanan ve uzun adı “Avisa Relation Oder Zeitung” olan Avisa’nın bugün de korunan kopyalarının baskı teknikleri, siyasal içeriği ve dinsel motifleri incelenerek, gazetenin Almanya’nın kuzeyindeki Bremen kentinde yayınlandığı açıklanmıştır.

John Carolus’un sorumlusu olduğu Avisa haftalık olarak yayınlanıyordu.

Yine 1609 yılında, Fransa’nın Strasbourg kentinde “Relation” isimli bir gazete daha yayınlanmıştır. Bu gazetenin gerçek nüshaları bugün Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde bulunmaktadır.

Literatürdeki bir diğer araştırmaya göre; 1605 yılında Belçika’nın Anvers kentinde “Nieuwe Tijdingen” isimli bir gazete yayınlanmıştır. İki ayda bir, Fransızca ve Flamanca olarak yayınlanan bu gazete, kimi kaynaklara göre dünyanın ilk gazetesidir.